Tak for tilmeldingen til Køreskolen

Du møder bare glad op på køreskolen på den dag du har valgt og så laver vi din ansøgning om kørekort sammen.
Første dag vil du også modtage teori og forløbet vil ca. vare i 3 timer.

Du skal ikke medbringe noget når du møder op på holdstart. Dog vil det være en fordel at med bringe en lægeerklæring fra din EGEN læge
(husk at medbringe et rigtigt pasfoto til lægen. Lægen skal vedlægge det i din lægeerklæring og dette pasfoto bliver billedet på dit kørekort i sort/hvid).

Borgerservice skal også bruge et færdselsrelateret førstehjælpsbevis, dette kan vi hjælpe dig med at booke tid til på køreskolen. Vi har førstehjælpsinstruktør tilknyttet køreskolen.

Praktiske spørgsmål:
Hvornår må jeg begynde at tage kørekort? Undervisningen må påbegyndes 3 måneder før du fylder 17 år. Dog skal dine forældre skrive under på at du må tage kørekort før borgerservice kan modtage din ansøgning. Det er kun nødvendig hvis du ikke er fyldt 18 før borgerservice modtager din ansøgning, lægeerklæring og førstehjælpsbevis.

Hvor lang tid tager det at få kørekort?
Det er individuelt, men for de fleste vil det tage ca. 3 måneder. Dette skyldes store ventetider hos politiet på teori prøve og praktiske prøver. Kurset på køreskolen kan hurtigst gennemføres på 30 dage.

Hvordan forløber en teoriprøve?
Teoriprøven er i dag en skriftlig prøve, hvor man sammen med 10-14 andre elever får vist 25 forskellige billeder på en storskærm eller PC.
Til hvert billede er indtalt nogle oplysninger til billedesituationen samt 2-4 svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds i ja rubrikken, hvis svaret er i overensstemmelse med, hvad man selv vil gøre, ellers skal der sættes kryds i nej rubrikken.

Hvor mange fejl må jeg have til teoriprøven?
Man må højest have fejl i 5 billeder for at bestå teoriprøven til alm. bil. Principielt skulle prøven naturligvis være fejlfri, men der er givet mulighed for at bestå med de fem fejl, fordi det kan være, man misforstår et spørgsmål, eller man kan blive forstyrret af et eller andet under prøven, da man jo ikke er alene i lokalet.

Er der ventetid på en teoriprøve?
Der er normalt altid ventetid på en teoriprøve, men den bør ikke være over 2 måneder.

Hvornår må jeg gå til teoriprøve?
Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før man fylder 17 år.

Hvad koster en teoriprøve?
Prøvegebyret, til politiet, andrager p.t. kr. 600,00,- til alm. bil og kr. 890,- for en kontrollerende prøve (generhverv og kørselsforbud).
Gebyret dækker både den teoretiske og praktiske køreprøve. Består man ikke en prøve, teoretisk eller praktisk, skal der betales nyt gebyr, altså 600.- eller 890.-.

Skal jeg have et minimum antal køretimer?
Undervisningsplanen foreskriver et detaljeret undervisningsforløb opdelt i lektioner, af min. 45 min.
Kat. B (almindelig bil): Undervisningen til kategori B (alm. bil) omfatter i alt mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 4 lektioner på lukket øvelsesplads (manøvrebane), 16 lektioner i manøvrer på vej og 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg. Ialt mindst 53 lektioner. Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategorierne A, B, skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Hvilken bil skal jeg køre i til køreprøven?
Den praktiske køreprøve aflægges i skolebilen, altså den bil, du har øvet dig i og kender.

Hvor foregår den praktiske køreprøve?
Den praktiske køreprøve kan være en prøve i bykørsel eller landevejskørsel/motorvej, eller måske en kombination af begge dele, det vides først, når prøven er afviklet.

Hvordan forløber den praktiske køreprøve?
Den praktiske køreprøve har normalt en varighed af 25-40 minutter, hvor en køreprøvesagkyndig (normalt politiassistent) indtager kørelærerens plads og derfra iagttager elevens færdigheder i at køre bilen sikkert gennem trafikken. Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om du har erhvervet de kundskaber og færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få udstedt kørekort. Prøven indledes med en kontrol af din identitet (husk pas eller dåbsattest), samt normalt en undersøgelse af køretøjets udstyr (kontrolspørgsmål).

Hvornår må jeg komme til praktisk køreprøve?
Den praktiske køreprøve kan tidligst aflægges på din 17 års fødselsdag og kan først bestilles efter borgerservice har registeret du har bestået teori prøven.

Hvad er en kontrollerende køreprøve?
En kontrollerende køreprøve er en ganske almindelig teoretisk og praktisk køreprøve i lighed med den, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft kørekort.

Må jeg køre med en trailer?
Et kørekort til kategori B, alm. bil, giver ret til at føre:
Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg.
Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg.
Trehjulet motorcykel.
Traktor/motorredskab.
Registreringspligtig knallert.
For ikke registreringspligtige påhængskøretøjer sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til foranstående punkt 3 og 4, ved brug af påhængsredskabetsfaktiske totalvægt.

Skal mit kørekort fornys?
Kørekort til kategorierne B samt til traktor/motorredskab udstedesmed gyldighed til indehaverens fyldte 70 år. Fra 19/1 2013 dog kun med en gyldighed på 15 år. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring /fx. taxa) udstedes med en gyldighedstid på fem år.

Må jeg køre en knallert 45?
Man skal have kørekort til kategori A eller B for at køre en stor knallert (45 knallert).

De varmeste hilsner
Køreskolen


Du kan downloade de praktiske spørgsmål her